ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİSAN 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN SGHM TARAFINDAN “KABİN EKİBİ TEMEL EĞİTİM KURULUŞU” OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin ekibi temel eğitimi vermek için yetkilendirilmiştir. Yolcu uçaklarında Kabin Görevlisi olarak görev alabilecek personelin tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, SHGM tarafından verilen Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi ve Kabin Ekibi Temel Eğitim Programı El Kitabı Onay Sertifikasıalmaya hak kazanmıştır.

Programdan mezun olan öğrenciler sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını yerine getirdikleri takdirde havayolu şirketleri tarafından öncelikli tercih edilmektedirler.

Genel Bilgi

Küreselleşme ile sınırların ortadan kalktığı ve zaman kavramının daha da önem  kazandığı günümüzde hızlı ve güvenilir kabul edilen havacılık sektörü de olağanüstü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler ve yapılan düzenlemeler, giderek daha fazla sayıda havayolu şirketinin sivil havacılık sektörüne katılmasını teşvik etmektedir. Buna paralel olarak havayolu yolcu taşımacılığında yurt içi ve yurt dışı uçuş noktaları da hızla artmaktadır. Havacılık sektörü  hızla gelişirken aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel gereksinimi de giderek artmaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları ve Kuralları, Kabin Memuru Görev ve Sorumlulukları, Yolcu İlişkileri, Acil ve Normal Emniyet Kuralları, İlk Yardım gibi konularda bilgi sahibi, iletişim becerileri yüksek ve yabancı dile hakim Kabin Görevlisi gereksinimi mevcut olup, yakın gelecekte de bu gereksinimin var olacağı açıktır.

Amaç

Bu programın amacı; rekabet yoğun sektördeki havayolu işletmelerinde görev almak üzere ihtiyaç duyulan kalifiye Kabin Hizmetleri Personeli talebini karşılayacak, operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim, ilgili mevzuata hakim ve donanıma sahip, proaktif,  liderlik ve etkili iletişim becerisine sahip, problem çözme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerine ve İngilizce diline hakim girişimci bireylerin yanı sıra, Uluslararası Sivil Havacılık Kuralları ve Organizasyonları, Kabin Memuru Görev ve Sorumlulukları, Normal ve Acil Durum Emniyet Kuralları, Ekip Kaynak Yönetimi (CRM), İlk Yardım gibi konularda bilgi sahibi, yolcu konforunu sağlamaya yönelik kabin hizmetlerini verebilecek ara eleman ihtiyacını karşılayacak Kabin Görevlileri yetiştirmektir. Programda sadece teorik dersler değil aynı zamanda uygulamalı yürütülen dersler de bulunmaktadır. 

Mezun olan öğrencilerimiz, havayolu işletmeleri ve havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde çalışabilecektir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık Türkçe eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucu aldıkları TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türü ile yerleştirilmektedirler. 

Programa her yıl yaklaşık 75 öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler, sertifika gerekliliği zorunlu olan tüm temel dersleri almak ve başarı standardını sağlamak zorundadırlar. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için en az 2.00 ortalamayı sağlamaları da gerekmektedir.

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına 2023-2024 eğitim öğretim yılında kaç öğrenci alınacaktır?

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının örgün öğretiminde 71 öğrenci kontenjanı vardır. 60 öğrenci ücretli olarak, 11 öğrenci ise %100 (tam) burslu olarak yerleştirilecektir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının eğitim ücreti ne kadardır?

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının yıllık eğitim ücreti 110.000 TL olup, her dönem 55.000 TL olarak yatırılacaktır. 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına nasıl yerleştirme yapılmaktadır?

TYT puan türüne göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kayıt olan öğrenciler nerede eğitim göreceklerdir?

Öğrencilerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Etimesgut’ta bulunan Türkkuşu Kampüsü'nde eğitim göreceklerdir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının eğitim süresi kaç yıldır?

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının eğitim süresi 2 yıldır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında zorunlu staj uygulaması var mıdır?

Bu programda zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında devam zorunluluğu var mıdır?

Devam zorunluluğu vardır, öğrenciler teorik derslerin %70'ine, uygulama derslerinin ise %80'ine devam etmek zorundadırlar aksi takdirde ilgili dersten başarısız sayılacaklardır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programından mezun olabilmek için gerekli akademik ortalama nedir?

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programından mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2.0/4.0 olması gerekmektedir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına giriş için özel yetenek sınavı var mıdır?

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına giriş için özel yetenek sınavı bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında okuyabilmek için gereken özel şartlar nelerdir?

*Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

*Kadınlar için 160-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kg fazla veya 15 kg noksan ağırlıkta olmak).

*Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kg fazla veya 15 kg noksan ağırlıkta olmak).

*Yüzme bilmek.

*Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda uçuşa elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak). 

 

https://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf

 

https://web.shgm.gov.tr/doc4/sht-sag.pdf

 

*Kabin Memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünen yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında gerekli olan asgari şartlar için öğrenim süresi içerisinde öğrencinin gerekli asgari şartları sağlayamaması durumunda ne gibi bir prosedür uygulanır?

Öğrencinin gerekli asgari şartları (boy-kilo oranı gibi) sağlayamaması gibi durumlarda mezun olamaması söz konusu değildir. 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında hazırlık eğitimi var mıdır? Varsa zorunlu mudur?

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında hazırlık eğitimi yoktur ve ayrıca isteğe bağlı hazırlık eğitimi bulunmamaktadır. Ders müfredatında haftalık 10-14 saat İngilizce eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir.

 

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI TES (TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI) GEREKLİLİĞİNCE BAŞARI STANDARDI SAĞLANMASI GEREKEN TEMEL VE ZORUNLU DERSLER

 

  • Havacılık Terminolojisi
  • Temel Meteoroloji
  • Sivil Havacılık Mevzuatları
  • Genel Uçak Bilgisi
  • Normal Emniyet Kuralları
  • Acil Durum Emniyet Kuralları
  • Ekip Kaynak Yönetimi
  • Tehlikeli Madde Kuralları
  • Kokpit ve Kabin Personeli Güvenliği Eğitimi

Bu derslere ek olarak öğrencilerin İl Sağlık Müdürlüğü onaylı Temel İlk Yardım Sertifikası almaları ve anlaşmalı havayolu mock-up simülatöründe yapılacak olan uygulama eğitimini tamamlamaları neticesinde, öğrenciler SHGM onaylı TES (Temel Eğitim Sertifikası) almaya hak kazanacaklardır.