2012 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, 2018 yılından bu yana, yolcu taşımacılığı yapan ticari hava taşıma işletmelerinde görev yapacak Kabin Ekibi Üyesinin ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde belirlenmiş esaslara uygun olarak yetiştirilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi” alarak yetkilendirilmiş Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşu olarak eğitim vermeye devam etmektedir. 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının amacı, havayolu işletmelerinde istihdam edilmek üzere, gerekli bilgi ve donanıma sahip Kabin Memuru yetiştirmektir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş eğitim programının içeriği öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanım sahibi olmalarını sağlayacak niteliktedir. Tüm dünyada havacılık sektöründe kullanılan ortak dilin İngilizce olması sebebi ile öğrencilerin mezun olduklarında hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışabilmelerine olanak sağlayacak seviyede İngilizce dilbilgisi ve kullanım becerisi kazanımı amaçlanmaktadır.

Öğrenciler, Uluslararası Sivil Havacılık Otoritelerinin belirlediği mevzuat ve kurallar doğrultusunda, havacılık sektöründe deneyimli eğitmen kadrosu tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile Kabin Memuru Görev ve Sorumlulukları, Normal ve Acil Durum Emniyet Kuralları, Uçuş Operasyon Süreçleri, İlk Yardım, Kokpit ve Kabin Personeli Güvenliği, Ekip Kaynak Yönetimi, Tehlikeli Madde Kuralları ve Genel Uçak Bilgisi gibi konularda bilgi sahibi, proaktif, etkili iletişim kurabilen, yolcu konforuna yönelik kabin hizmeti verebilecek bireyler olmaları yönünde eğitim almaktadır. Uçuş operasyonu süresince karşılaşabilecekleri yangın, basınç boşalması, tahliye gibi acil durumları deneyimleyebilecekleri pratik eğitimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) gereklilikleri kapsamında üniversite bünyesindeki uygulama sınıfında ve anlaşmalı havayolları eğitim merkezlerinin kabin simülatörlerinde (mock-up) yürütülmektedir.

Mezun öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında aşağıdaki lisans programlarına devam edebilmektedir:

Havacılık Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği